Hva er en masseoppsigelse?

Svar:

Det er definert i arbeidsmiljøloven § 15-2. Med masseoppsigelser menes oppsigelser som foretas overfor minst 10 arbeidstakere innenfor et tidsrom på 30 dager, uten at oppsigelsen er begrunnet i de enkelte arbeidstakers forhold.

Emneord

  1. Oppsigelse og avskjed