Hva er formålet med å gi en advarsel?

Svar:

En advarsel kan ha flere formål:

1)Som korreksjon på den ansattes opptreden. Dette gjøres ved å meddele i en advarsel at denne typen handlinger ikke er akseptabel og vil kunne få følger for ansettelsesforholdet.

2)     Advarsler er også egnet til å skape en klarhet for arbeidstaker i forhold til hvilke regler som gjelder, samt hva som forventes om utførelse av arbeidet, resultater mv.

3)     For å styrke det bevismessige grunnlaget for en eventuell senere oppsigelse (eller avskjed). Det er enklere å vinne frem i en sak hvor arbeidsgiver kan dokumentere at det er gitt advarsel samt hvilke forhold disse knyttet seg til.

Emneord

  1. Oppsigelse og avskjed