Hva er forskjellen på oppsigelse og avskjed?

Svar:

Kort fortalt er det flere ting som er forskjellig.

En avskjed
  • innebærer øyeblikkelig fratreden, uten bruk av oppsigelsestid
  • innebærer at arbeidsforholdet opphører som følge av at arbeidstaker har misligholdt sine plikter grovt, eller på annen måte vesentlig har misligholdt arbeidsavtalen
  • arbeidstaker har som hovedregel ikke rett til å stå i stilling mens tvist om gyldig avskjed verserer for retten

Emneord

  1. Oppsigelse og avskjed