Hva er god nok dokumentasjon på at jeg har gjennomført HMS-opplæring?

Svar:

Kursbevis fra Virkes kurs er god nok dokumentasjon. Kursbevis fra andre kursholdere vil også være god nok dokumentasjon dersom kurset oppfyller kravene i veilederen fra Arbeidstilsynet. Det er et krav at kursbeviset skal angi hva man har fått opplæring i. Vi antar at kurs for verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg vil være tilstrekkelig dokumentasjon. I henhold til veilederen fra Arbeidstilsynet, vil yrkespraksis kunne være god nok opplæring. Det er et krav at erfaringen kan dokumenteres skriftlig.

Emneord

  1. Arbeidsmiljø
  2. HMS