Hva er kravet til innholdet i HMS-opplæringen?

Svar:

AML. § 3-5 bestemmer at virksomhetens øverste leder skal ha gjennomført opplæring i HMS. Arbeidstilsynets veiledning sier at arbeidsgivers opplæring i HMS arbeid skal tilpasses den enkelte virksomhets og bransjes risiko- og driftsforhold, aktiviteter og størrelse.

Utdypende informasjon:

Departementet har i AML. § 5-3 (2) mulighet til å gi en forskrift som beskriver innholdet i opplæringen nærmere. Dette er per mars 2012 ikke gjort, men Arbeidstilsynets veiledning har definert hva som bør inngå i opplæringen:

  • Arbeidsmiljøloven og dens forskrifter

  • Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

  • Arbeidsmiljøfaktorer

  • Arbeidsmiljø og arbeidsrelasjoner

  • Inkluderende arbeidsliv

Emneord

  1. Arbeidsmiljø
  2. HMS