Hva er lovfestede helge- og høytidsdager som nevnt i ferieloven § 5?

Svar:

Disse er:

 • Nyttårsdag

 • Skjærtorsdag

 • Langfredag

 • 2. påskedag

 • 1. mai

 • 17. mai

 • Kr.Himmelfart

 • 2. pinsedag

 • 1. juledag

 • 2. juledag

Emneord

 1. Ferie