Hva er lovfestet feriefritid hvert ferieår?

Svar:

25 virkedager, som utgjør

4 uker og 1 dag.

Emneord

  1. Ferie