Virke.no

Hva er minimum aksjekapital for å stifte et aksjeselskap i Norge i dag?

Svar:

Aksjeselskap skal ha en aksjekapital på minst 30.000 norske kroner. Aksjekapitalen skal være fordelt på én eller flere aksjer. Aksjene skal lyde på like stort beløp.

Se aksjeloven § 3-1.

Emneord

  1. Aksjeselskap