Hva er varamedlemmers rolle?

Svar:

Et varamedlem er stedfortreder for et styremedlem.

Emneord

  1. Styrearbeid