Hva får det som konsekvenser for de ansatte at en enhet får eget organisasjonsnummer?

Svar:

Det får som konsekvens at det er kun arbeidstakere som har sitt arbeidsforhold knyttet til en enhet med eget organisasjonsnummer som omfattes av tariffavtalen.