Hva gjør jeg dersom jeg får et tariffavtalekrav fra fagforeningen?

Svar:

Som medlem får du hjelp av Virke i forbindelse med opprettelse og forvaltning av tariffavtalen. Ta kontakt med Virke hvis du har fått et tariffavtalekrav fra en fagforening.

Hvis du ikke er medlem i Virke, må du håndtere tariffavtalekravet selv. Du kan også melde deg inn i Virke eller en annen arbeidsgiverorganisasjon.

Emneord

  1. Tariff