Hva hvis arbeidstaker ikke vil signere på at vedkommende har mottatt advarselen?

Svar:

Ønsker ikke arbeidstaker å signere på at advarselen er mottatt, kan arbeidsgiver notere det på advarselen, men det har ingen betydning for advarselens gyldighet. Arbeidstakers innsigelser bør også noteres og oppbevares sammen med advarselen.

Emneord

  1. Oppsigelse og avskjed