Hva innebærer det for min virksomhet at den er bundet av en tariffavtale?

Svar:

Det medfører at bestemmelsene i tariffavtalen, dvs. selve Overenskomsten og Hovedavtalen, må praktiseres.

Emneord

  1. Tariff