Hva ligger i begrepet ”arbeidsgiver” i HMS-sammenheng?

Svar:

Med ”arbeidsgiver” mener loven ”virksomhetens øverste leder”.

Emneord

  1. Arbeidsmiljø
  2. HMS