Hva med arbeidsavtalen – må den være skriftlig?

Svar:

Basert på intervju, referanseinnhenting og eventuelle tester velger man ut den den kandidaten som er det rette til jobben. Ring vedkommende og tilby jobben.

Da kan man samtidig avklare eventuelle forhold som bør være på plass når arbeidsgiver skal utforme en skriftlig arbeidsavtale.

Utdypende informasjon:

Det skal alltid inngås skiftelig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold; se AML § 14 – 6 for lovens minimumskrav.

Frist er snarest og senest innen en måned.

Dersom arbeidsforholdet har kortere varighet enn en måned skal skriftlig arbeidsavtale foreligge umiddelbart.

Emneord

  1. Ansettelse og innleie