Hva med arbeidsfrie dager som faller innenfor egenmeldt sykefravær, regnes de med i egenmeldingsperioden?

Svar:

Ja, egenmeldingsdager regnes i kalenderdager, og ikke arbeidsdager. Det betyr at også arbeidsfrie dager teller med i egenmeldingsperioden.

Utdypende informasjon:

Eksempel: Arbeidstaker er syk onsdag tom fredag. Torsdag har arbeidstaker etter arbeidsplanen en arbeidsfri dag, men arbeidstaker har hatt egenmeldt sykefravær i tre kalenderdager. Er arbeidstaker ansatt i en virksomhet uten IA-avtale, har vedkommende brukt en egenmeldingsperiode og har tre egenmeldingsperioder igjen. Er arbeidstaker i dette eksemplet ansatt i en IA-virksomhet, har arbeidstaker brukt 3 egenmeldingsdager og har 21 egenmeldingsdager igjen.

Emneord

  1. Sykefravær