Hva med arbeidstaker som begynner eller slutter i perioden for bonusordningen?

Svar:

Det er viktig å avklare hvordan bonus skal håndteres for arbeidstakere som ikke er ansatt i hele beregningsperioden. Det er vanlig at nyansatte ikke deltar i ordningen før etter endt prøvetid.Hvorvidt arbeidstakere som slutter skal utelukkes fra utbetaling for den aktuelle perioden, eller om de skal få utbetalt en forholdsmessig andel, må være avklart skriftlig på forhånd.

Emneord

  1. Lønn