Virke.no

Hva med bonus for å fortsette i ansettelsesforholdet?

Svar:

Virksomheter som står i fare for å miste kritiske nøkkelpersoner kan ta i bruk ”bli hos oss bonus”.Dette innebærer at de personene dette gjelder tilbys en på forhånd kjent bonusutbetaling dersom de fortsatt er ansatt på et bestemt tidspunkt eksempelvis to år frem i tid.

Denne type ordning vil alltid være bedriftens styringsrett, og vil være reservert et fåtall medarbeidere som det er spesielt viktig for virksomheten.

Emneord

  1. Lønn