Bør jeg bruke tester i ansettelsesprosessen?

Svar:

Studier viser at over 60% av en persons prestasjon i jobben har sammenheng med indre egenskaper. Når det gjelder å prestere i jobben kan det virke som faglig bakgrunn og ytre egenskaper teller mindre enn personens adferdstrekk.

Bruk av tester kan være en måte å skille kandidatene fra hverandre på. Det er mulig å velge mellom flere forskjellige type tester som måler eksempelvis adferd, personlighet, evner og/eller ferdigheter.

Emneord

  1. Ansettelse og innleie