Hva sier loven om utlysing av stillinger og ansettelse av nye medarbeidere?

Svar:

AML kap. 13-4 - innhenting av opplysninger ved ansettelse

Arbeidsgiver må ikke i forbindelse med utlysningen eller på annen måte spørre kandidaten om politisk syn, organisasjonstilknytning eller seksuell orientering. Arbeidsgiver må heller ikke iverksette tiltak for å innhente slike opplysninger på annen måte.

Utdypende informasjon:

AML § 9-3 - innhenting av helseopplysninger ved ansettelse

Arbeidsgiver må ikke i forbindelse med utlysningen eller på annen måte spørre kandidaten om helseopplysninger utover de som er nødvendige for å utføre arbeidsoppgavene som knytter seg til stillingen. Arbeidsgiver må heller ikke prøve å skaffe disse opplysningene på annen måte. 

Diskrimineringsloven § 7 - forbud mot å innhente opplysninger ved ansettelser

Arbeidsgiver må ikke i forbindelse med utlysningen eller på annen måte spørre kandidaten om hvordan de stiller seg til religiøse eller kulturelle spørsmål. Arbeidsgiver må heller ikke prøve å skaffe disse opplysninger på annen

måte. Særbehandling kan være tillatt etter § 8. 

Likestillingsloven § 4 - likestilling ved ansettelse

Såframt det ikke finnes en åpenbar grunn for det, må en stilling ikke lyses ledig for bare det ene kjønn. Utlysningen må heller ikke gi inntrykk av at arbeidsgiveren forventer eller foretrekker det ene kjønn til stillingen.

Ved ansettelse skal det ikke gjøres forskjell på kvinner og menn i strid med lovens § 3. Arbeidsgiver må ikke spørre kandidaten, uavhengig av kjønn, om graviditet, adopsjon eller familieplanlegging. Arbeidsgiver må heller ikke prøve å skaffe disse opplysningene på annen måte.

Emneord

  1. Ansettelse
  2. Likebehandling
  3. Likestilling og diskriminering