Virke.no

Hva skiller en tariffavtale fra en hovedavtale?

Svar:

​En tariffavtale er en avtale mellom en fagforening og en arbeidsgiver eller arbeidsgiverforening om arbeids- og lønnsvilkår, eller andre arbeidsforhold. En hovedavtale inngår som første del av tariffavtalen og inneholder regler om medbestemmelse og partenes rettigheter og plikter.

Emneord

  1. Tariff