Hva skjer med ikke avviklet ferie innen ferieåret pga. foreldrepermisjon eller sykdom?

Svar:

Dette er et unntak fra hovedregelen om at ferie ikke kan ”veksles” inn i penger. Feriepenger/lønn utbetales første vanlige lønningsdag etter ferieårets utløp (§ 11 nr. 2 annet ledd).

Emneord

  1. Ferie