Hva skjer med tariffavtalen ved organisasjonsendringer?

Svar:

En type organisasjonsendringer er det som kalles virksomhetsoverdragelser, og som innebærer at det skjer et skifte av hvilken juridisk enhet som er arbeidsgiver.
Arbeidstakernes rettigheter ved virksomhetsoverdragelse er regulert i arbeidsmiljølovens kapittel 16. Det følger av arbeidsmiljøloven § 16-2 andre ledd at ny arbeidsgiver i utgangspunktet blir bundet av tariffavtale som tidligere arbeidsgiver var bundet av. Ny arbeidsgiver har imidlertid mulighet til å reservere seg mot dette innen tre uker fra overdragelsestidspunktet.
Dersom ny arbeidsgiver reserverer seg og ikke tar over tariffavtalen tidligere arbeidsgiver var bundet av, overføres likevel de ansattes individuelle arbeidsvilkår og rettigheter etter tariffavtalen. Rettighetene består inntil denne tariffavtalen utløper, eller til det inngås ny tariffavtale som er bindende for den nye arbeidsgiver og de overførte arbeidstakerne. F. eks. kan partene bli enige om at allerede eksisterende tariffavtale hos ny arbeidsgiver skal gjelde også for de overførte arbeidstakerne.

Kjøp og salg av aksjer er ikke overføring i henhold til reglene om virksomhetsoverdragelse, fordi dette ikke medfører en overføring av virksomheten fra en innehaver til en annen, og arbeidstakerne vil fremdeles ha samme juridiske enhet som arbeidsgiver. Kjøp og salg av aksjer har dermed ingen betydning for tariffavtalen.
Organisasjonsendringer internt i en virksomhet, f.eks. ved at ansatte overføres fra en underenhet til en annen, eller ved at underenheter slås sammen, er ikke virksomhetsoverdragelse fordi arbeidsgiver fortsatt vil være samme juridiske enhet.

Slike interne organisasjonsendringer har i utgangspunktet ingen betydning for tariffavtalen. De avdelinger og enheter som er bundet av tariffavtale, forblir bundet av tariffavtalen også etter organisasjonsendringen. Arbeidsgiver kan imidlertid ikke omorganisere seg ut av tariffavtalen. Dersom en overfører ansatte fra en avdeling som har tariffavtale til en avdeling som ikke har tariffavtale, vil den ansatte i utgangspunktet ikke ta med seg tariffavtalen.

Emneord

  1. Tariff