Hvem ansetter daglig leder?

Svar:

Det er styret som ansetter eller avvikler daglig leder. Ofte er det styreleder som avtaler lønn og gjennomfører personalsamtale med daglig leder.

Utdypende informasjon:

Det anbefales 

styreleder å ta en “medarbeidersamtale” med daglig

leder en gang pr. år, gjerne i forbindelse med fremleggelse

av årsregnskaper.

Emneord

  1. Ansettelse
  2. Ledelse
  3. Styrearbeid