Hvem bestemmer godtgjørelse til revisor?

Svar:

Revisors godtgjørelse skal godkjennes av generalforsamlingen, jf. aksjeloven § 7-1, 2.ledd.

Emneord

  1. Generalforsamling
  2. Økonomi