Hvem blir part i avtalen?

Svar:

Det aktuelle fagforbund og virksomheten/Virke.