Hvem er ansvarlig for saksfremleggelsen til styret?

Svar:

Det er daglig leder som forbereder saker som skal behandles i styret i samarbeid med styrets leder. Det er viktig at de sakene som legges frem er gjennomarbeidet og har forslag til vedtak.

Emneord

  1. Styrearbeid
  2. Ledelse