Hvem er regnskapspliktige, og hvor er dette lovhjemlet?

Svar:

Regnskapsplikt etter regnskapsloven § 1-2 har :

 • aksjeselskaper

 • allmennaksjeselskaper

 • ansvarlige selskaper og kommandittselskaper, med unntak av

  • interkommunale selskaper

  • selskap som ikke er partsrederi og som i året har hatt mindre enn 5 mill. kroner i salgsinntekt og gjennomsnittlig antall ansatte færre enn 5 årsverk dersom antallet deltagere ikke overstiger fem og ingen av deltagerne er juridisk person med begrenset ansvar

 • enkeltpersonforetak som i året har hatt eiendeler med verdi over 20 millioner kroner eller et gjennomsnittlig antall ansatte høyere enn 20 årsverk

 • finansinstitusjoner og andre foretak under tilsyn, for eksempel eiendomsmeglere, regnskapsførere og revisorer

 • verdipapirfond

 • samvirkeforetak og økonomiske foreninger som i året har hatt salgsinntekter over 2 mill. kroner

 • borettslag, boligbyggelag, samt eierseksjonssameier med 21 eller flere seksjoner eller med ni eller flere seksjoner der mindre enn tre fjerdedeler av seksjonene er boligseksjoner

 • statsforetak

 • andre foreninger som i året har hatt eiendeler med verdi over 20 millioner kroner eller et gjennomsnittlig antall ansatte høyere enn 20 årsverk

 • stiftelser

 • utenlandske foretak som driver skattepliktig virksomhet i Norge.

Emneord

 1. Selskapsetablering
 2. Selskapsrett
 3. Ledelse
 4. Økonomi