Hvem fastsetter størrelsen på et aksjeselskaps utbytte?

Svar:

Beslutning om utdeling av utbytte treffes av generalforsamlingen etter forslag fra styret. Det kan ikke besluttes utdelt høyere utbytte enn styret har foreslått eller

godtar.

Se aksjeloven § 8-2.

Emneord

  1. Aksjeselskap