Hvem har ansvaret for å innkalle til ekstraordinær generalforsamling?

Svar:

Styret.

Det er aksjeeiere som representerer mer enn 10 % av aksjekapitalen, styret og revisor som kan kreve at det skal avholdes ekstraordinær generalforsamling. Styret har ansvar for at det blir innkalt og avholdt innen en måned fra kravet blir stilt.

Emneord

  1. Generalforsamling
  2. Styrearbeid