Hvem innkaller til generalforsamling?

Svar:

Generalforsamlingen innkalles av styret.

Se aksjeloven § 5-8.

Emneord

  1. Generalforsamling