Hvem kan fremme saker for styret og få disse behandlet?

Svar:

Aksjeloven § 6-20 bestemmer at styrelederen skal sørge for behandling av aktuelle saker som hører inn under styret. Styremedlemmene og daglig leder kan kreve at

styret behandler bestemte saker.

Emneord

  1. Aksjeselskap
  2. Styrearbeid
  3. Styrearbeid