Hvilke frister gjelder for innsendelse av årsregnskap, og hvor finnes slik informasjon?

Svar:

Årsregnskapet skal sendes til Regnskapsregisteret innen en måned etter at det er godkjent av generalforsamlingen eller tilsvarende organ. Fristen er før 1. august – eller før 1. september dersom det sendes elektronisk via Altinn – i året etter regnskapsåret. Regnskapsregisteret kan ikke forlenge fristen.

Emneord

  1. Økonomi
  2. Økonomi