Hvilke krav gjelder for størrelsesorden på et selskap med hensyn til å kunne unnlate å ha revisor?

Svar:

Fra 1. mai 2011 kan aksjeselskaper som oppfyller visse vilkår velge at selskapets årsregnskaper ikke skal revideres etter revisorloven, jf. aksjeloven § 7-6 første ledd.

Aksjeselskaper som oppfyller alle følgende vilkår, kan velge at selskapets

årsregnskaper ikke skal revideres etter revisorloven dersom:

·driftsinntektene av den samlede virksomheten er mindre enn fem millioner kroner

·selskapets balansesum er mindre enn 20 millioner kroner

·gjennomsnittlig antall ansatte ikke overstiger ti årsverk.

Aksjeselskap som overstiger en eller flere av disse verdiene, følger hovedregelen om at selskapets årsregnskaper skal revideres etter revisorloven. Morselskap i konsern har revisjonsplikt uavhengig av størrelse.

Emneord

  1. Aksjeselskap
  2. Økonomi