Hvilket styre skal signere årsregnskapet, gammelt eller nytt?

Svar:

Det er det sittende styret og daglig leder på årsoppgjørstidspunktet som skal underskrive årsregnskapet/årsberetningen.

Utdypende informasjon:

Dette betyr at et styre som er

valgt etter utgangen av regnskapsåret, men før årsoppgjøret

skal utarbeides, skal underskrive årsregnskapet/

årsberetningen for foregående regnskapsår.

Styremedlemmer som har fratrådt før årsoppgjøret skal

ikke underskrive, men er likevel ansvarlig for forvaltningen av selskapet i regnskapsåret.

Emneord

  1. Styrearbeid
  2. Økonomi
  3. Økonomi