Hvis arbeidstager blir avskjediget, har vedkommende rett til attest?

Svar:

Ja, det har arbeidstaker krav på, men arbeidsgiver kan uten nærmere angivelse av grunn påføre at arbeidstaker er avskjediget.

Emneord

  1. Oppsigelse og avskjed