Hvis en ansatt sies opp 1. februar og den ansatte har en måneds oppsigelsestid, betyr det at vedkommende er ute 1. mars?

Svar:

Nei, oppsigelsestiden begynner først å løpe denførste dag i måneden etter at oppsigelsen fant sted. Det betyr at vedkommende først slutter 31. mars. Enkelte tariffavtaler kan ha andre bestemmelser.

Emneord

  1. Oppsigelse og avskjed