Virke.no

Hvis jeg får ubekvemstillegg for kveldstimer jeg arbeider, er det så at jeg ha ikke har rett på overtidstillegg?

Svar:

Nei, ub-tillegg kan ikke erstatte overtidstillegg hvis først vilkårene for overtidsarbeid er oppfylt. Hvis overtidstillegget er høyere enn ub-tillegget på slike timer, har du krav på overtidstillegg.

Emneord

  1. Arbeidstid
  2. Lønn