Hvor bør man lyse ut stillingen?

Svar:

I dag er det mange kanaler man kan benytte; forskjellige løsninger på nett, aviser, blader, headhuntere, nettverk, oppslag på arbeidsplassen etc. Velg den kommunikasjonskanalen som treffer de rette kandidatene til best mulig pris.

Emneord

  1. Ansettelse