Hvor finner jeg lovhjemmelen for advarsel?

Svar:

Arbeidsmiljøloven inneholder ingen regler om advarsler. Advarsel som reaksjonsform er blitt til gjennom praksis.

Emneord

  1. Arbeidsmiljø