Hvor finner jeg reglene for oppsigelse?

Svar:

Er virksomheten bundet av eller følger tariffavtale, kan det også tenkes at det finnes regler om oppsigelse i denne.

Utdypende svar: Arbeidsmiljøloven kapittel 15 omhandler ikke bare regler for oppsigelse, men også regler for andre former for avslutning av arbeidsforhold – masseoppsigelser, suspensjon og avskjed og vern mot oppsigelse i konkrete situasjoner som for eksempel ved sykdom og svangerskap.

Emneord

  1. Arbeidsmiljø
  2. Oppsigelse og avskjed