Hvor finner jeg regler om at arbeidstaker kan være borte fra arbeid når fraværsgrunnen er barns eller barnepassers sykdom?

Svar:

  • Folketrygdloven §§ 9-5 til 9-8

  • Retten til permisjon fra arbeidet i slike tilfeller følger av

    arbeidsmiljøloven § 12-9

  • Er virksomheten tariffbundet, kan det også i tariffavtalen inneholde bestemmelser som regulerer dette. Denne oversikten behandler kun rettigheter og plikter hjemlet i folketrygdloven.

Emneord

  1. Sykefravær