Hvor finner jeg regler om bruk av egenmelding som dokumentasjon for fravær som skyldes arbeidstakers egen sykdom?

Svar:

  • Folketrygdloven §§ 8-23 til 8-27

  • Er virksomheten tariffbundet, kan det også i tariffavtalen inneholde bestemmelser som regulerer dette. Denne oversikten behandler kun rettigheter og plikter hjemlet i folketrygdloven.

Emneord

  1. Sykefravær