Hvor grundig bør omtalen av årsaken til advarselen være?

Svar:

Arbeidstakere må ta inn over seg og rette seg etter de tilbakemeldinger arbeidsgiver gir. Arbeidstaker må imidlertid gis klare tilbakemeldinger som er individualisert hva gjelder han/henne. Tilbakemeldinger om svikt i atferden må være mest mulig konkretisert og etterprøvbar, slik at arbeidstakeren har en mulighet til å forstå hva han gjør feil og kan endre sin atferd. For utfyllende svar, se artikkelen

Lagmannsrettsdom fra 2012 – viktig påminnelse i forhold til bruk av advarsel

Emneord

  1. Oppsigelse og avskjed