Virke.no

Hvor lenge gjelder tariffavtalen?

Svar:

Tariffavtalen gjelder i prinsippet for to år ad gangen, men vil bli forlenget for en ny periode så lenge det fortsatt er organiserte ansatte innenfor det aktuelle tariffområdet.

Emneord

  1. Tariff