Hvor lenge kan arbeidstaker suspenderes?

Svar:

​Det vil variere avhengig av sakens alvorlighetsgrad og kompleksitet, men for å kunne suspendere forutsetter det at virksomhetens behov tilsier det og det må fortløpende vurderes om et slikt behov er tilstede. Suspensjon ut over tre måneder kan bare skje i helt spesielle tilfeller som for eksempel hvis det er reist tiltale i den aktuelle saken.

Emneord

  1. Oppsigelse og avskjed