Hvor lenge kan en advarsel oppbevares

Svar:

Dette må avgjøres etter en konkret vurdering. En advarsel skal oppbevares så lenge det anses nødvendig. Normalt vil dette være så lenge arbeidsforholdet består, men oppbevaringen kan være både kortere og lengre enn dette avhengig av konkrete forhold i saken. Ved tvil, ta kontakt med vår medlemsservicetjeneste. Les også hva Datatilsynet skriver om dette på sine nettsider:

http://www.datatilsynet.no/Sektor/Arbeidsliv/Personalmapper/

Emneord

  1. Oppsigelse og avskjed