Hvor mange dager kan arbeidstaker benytte egenmelding ved barns eller barnepassers sykdom?

Svar:

Inntil to barnAntall dager

Arbeidstaker med omsorg for inntil to barn

Inntil 10 stønadsdager per kalenderår per forelder

Arbeidstaker med omsorg for inntil to barn og ett barn er kronisk sykt eller funksjonshemmet

Inntil 20 stønadsdager per kalenderår per forelder

Arbeidstaker er alene om omsorgen for ett eller to barn

Inntil 20 stønadsdager per kalenderår

Arbeidstaker er alene om omsorg for inntil to barn og ett barn er kronisk sykt eller funksjonshemmet

Inntil 40 stønadsdager per kalenderår

Tre eller flere barnAntall dager

Arbeidstaker har omsorg for tre eller flere barn

Inntil 15 stønadsdager per kalenderår per forelder

Arbeidstaker er alene om omsorgen for tre eller flere barn

Inntil 30 stønadsdager per kalenderår

Arbeidstaker har omsorg for tre eller flere barn og ett er kronisk sykt eller funksjonshemmet

Inntil 25 stønadsdager per kalenderår per forelder

Arbeidstaker er alene om omsorgen for tre eller flere barn og ett er kronisk sykt eller funksjonshemmet

Antall dager dobles og gir inntil 50 stønadsdager per kalenderår

Arbeidstaker har omsorg for tre eller flere barn og to er kronisk syke eller funksjonshemmede

Inntil 35 stønadsdager per kalenderår

Arbeidstaker er alene om omsorgen for tre eller flere barn og to er kronisk syke eller funksjonshemmede

Antall dager dobles og gir inntil 70 stønadsdager per kalenderår

Arbeidstaker har omsorg for tre eller flere barn og tre er kronisk syke eller funksjonshemmede

Inntil 45 stønadsdager per kalenderår

Arbeidstaker er alene om omsorgen for tre eller flere barn og tre er kronisk syke eller funksjonshemmede

Antall dager dobles og gir inntil 90 stønadsdager per kale

nderår

Emneord

  1. Sykefravær