Hvor mange dager kan arbeidstaker benytte egenmelding?

Svar:

I prinsippet kan arbeidsgiver innføre ubegrenset antall egenmeldingsdager i løpet av en 12 måneders periode, så lenge fraværet holder seg innenfor arbeidsgiverperioden. Regelverket har likevel lagt opp til en standard, og man skiller mellom virksomheter som har inngått avtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtale) og virksomheter som ikke har slik avtale.

Utdypende informasjon:

Har virksomheten inngått IA-avtale?

Antall egenmeldingsdager

Nei, virksomheten er ikke IA-virksomhet

Fire fraværstilfeller der hvert fraværstilfelle kan bestå av inntil tre kalenderdager – totalt inntil 12 kalenderdager (fire perioder á tre dager)

Ja, virksomheten er IA-virksomhet

24 egenmeldingsdager der hvert fraværstilfelle kan bestå av inntil åtte kalenderdager

Emneord

  1. Sykefravær