Hvor mange dager kan overføres til neste ferieår grunnet sykdom?

Svar:

§ 9 (1) – Arbeidstaker kan innen kalenderårets utløp kreve overført inntil 12 virkedager til påfølgende ferieår når arbeidsuførhet har forhindret ferieavvikling innen ferieåret.

Utdypende informasjon:

Dersom sykdom har forhindret ferieavviklingen innen kalenderårets utløp, gir dette arbeidstaker en ubetinget rett til overføring.

Emneord

  1. Ferie